Projecten


RI&E

Onderzoek blootstelling

Er was een discussie tussen de ondernemersraad (OR) en het management over werken met kankerverwekkende stoffen. De OR had op dit vlak geen vertrouwen…

Wij zitten als adviseur naast het MT in plaats van ertegenover.


 

Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.