Project

RI&E

Bij bedrijf in de maakindustrie

-

Wij kregen van een bedrijf in de maakindustrie de vraag om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te actualiseren. Het bedrijf wilde graag meer dan alleen compliant zijn met de wettelijke verplichtingen. Doel was om de RI&E te gebruiken als instrument om het bedrijf veilig en gezond te laten werken, nu en in de toekomst.

We werkten met een multidisciplinair team en benutten daarmee een spectrum van expertises. Dit meer-ogen-principe zorgt voor een goede inhoudelijke dekking en voorkomt stokpaardjes en tunnelvisie.

We begonnen op detailniveau en werkten van daaruit omhoog naar de achterliggende oorzaken. Dus beginnend bij machines op de werkvloer en van daaruit naar systemen en bedrijfsvoering.

We zagen al snel dat er in de praktijk dingen mis gingen. En dat terwijl het bedrijf op papier de zaken op orde had wat betreft het arbozorgsysteem en keuringen.

Een eerste probleem was dat er dingen mis waren op de werkvloer. Een voorbeeld: de stellingen in het magazijn waren niet geschikt voor de zware mallen die het bedrijf gebruikte.

'Wij zitten als adviseur naast het MT in plaats van ertegenover.'

 

Fout van de magazijnmeester?

Je zou natuurlijk kunnen zeggen: dat is de fout van de magazijnmeester. Maar wij bekijken in zo’n geval het hele proces. Er zijn bij dat bedrijf producten (bijvoorbeeld de stellingen) aangeschaft die niet passen bij het proces (de zware mallen). Bij zo’n probleem moeten de achterliggende oorzaken bekeken worden en aan de voorkant getackeld worden. Dus niet alleen een rondgang maken en met ad hoc-oplossingen komen.

Het fundamentele probleem was dat het inkoopproces niet goed was. De afstemming van het gewicht van de mallen ten opzicht van de draagkracht van de stellingen kwam niet overeen. De achterliggende oorzaak was een designfout in de stellingen. Dit detail van de stellingen en de mallen zette ons op het spoor van een meer fundamenteel probleem. Er is te weinig afstemming tussen inkoop en ontwerpproces en de praktijk.

We kwamen uiteindelijk uit op zes punten waar de schoen wrong. De HSE-afdeling kon met de detailaanbevelingen op het niveau van de werkvloer aan de slag. Met het MT hebben we tijdens een interactieve sessie de belangrijkste risico’s op systeemniveau besproken.

Samen zijn we tot constateringen gekomen over wat beter kan in de werkomstandigheden en bedrijfsvoering.

De business moet door

Wij zitten als adviseur naast het MT in plaats van ertegenover. We overvallen hen niet met details: daardoor zou de essentie verloren kunnen gaan. In plaats daarvan denken wij op systeemniveau mee over het besturen van het bedrijf.

We zijn als externe partij natuurlijk een luis in de pels. Maar we weten ook dat de business door moet. We denken mee. Daarin zijn wij anders dan veel andere adviesbureaus. Dat gaat verder dan een rapport over de schutting gooien en tot ziens. Wij investeren in de relatie en in het proces.

Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.