Project

Onderzoek blootstelling

Onze onafhankelijke blik op kankerverwekkende stoffen

-

Er was een discussie tussen de ondernemersraad (OR) en het management over werken met kankerverwekkende stoffen. De OR had op dit vlak geen vertrouwen in het bedrijf.

Wij kunnen bij dit soort projecten fungeren als onafhankelijke bemiddelaar. Wat ons onderscheidt, is dat we een zogenaamde tweede lezer in het team hebben. Een extra deskundige, die de projectleider bijstaat met een second opinion.

Dat een stof in principe kankerverwekkend is, wil niet zeggen dat deze in een werksituatie leidt tot een verhoogd risico op kanker. Dat hangt af van de manier van werken, met het geheel van beschermingsmaatregelen.

De fundamentele vraag is of de stof vervangen kan worden door een niet-kankerverwekkende stof.

 

Wij begonnen met een onderzoek naar de fundamentele vraag of de stof vervangen kon worden door een niet-kankerverwekkende stof. Dat bleek niet het geval.

Vervolgens deden we ons blootstellingsonderzoek, waarbij we de meest recente normen en wetenschappelijke inzichten gebruikten. We combineerden die met een analyse van alle praktische handelingen met de stof in het productieproces.

In sommige gevallen bleek het risico wat te hoog en in andere gevallen was er geen risico.

Op basis van ons advies heeft het bedrijf meteen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen geïntroduceerd. Deze kunnen weer worden afgebouwd als de structurele oplossing die we hebben voorgesteld in werking is: gesloten processen en een betere ventilatie.

Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.