PHOV respecteert de privacy van bezoekers van de website en behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk. Verwerking van persoonsgegevens geschiedt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

PHOV verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de aanvraag voor advies, voorlichting en analyse ter verbetering van de dienstverlening.

Stichting PHOV, gevestigd aan Weerdsingel WZ 32, 3513 BC Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Weerdsingel WZ 32, 3513 BC Utrecht
030 - 231 82 12
www.phov.nl en info@phov.nl

Ingeborg de Jongh is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting PHOV. Zij is te bereiken via info@phov.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting PHOV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (o.a. bij invullen contactformulier):

 • Bedrijf
 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@phov.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting PHOV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Behandelen aanvraag
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen, e-mailen of post toe sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Stichting PHOV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Uw surfgedrag wordt gevolgd over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Stichting PHOV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting PHOV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting PHOV) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting PHOV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens > maximaal 5 jaren > marketing en aftersales doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting PHOV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting PHOV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting PHOV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij, van u, over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@phov.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting PHOV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting PHOV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@phov.nl.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wat zijn cookies

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser wordt herkend bij een volgend bezoek aan de website. Cookies verbeteren de werking van de site maar leveren ook persoonlijke bezoekgegevens op. Stichting PHOV gebruikt de bezoekgegevens slechts anoniem, voor statistische analyses.

Cookies via Google Analytics

De bezoekgegevens analyseert Stichting PHOV met behulp van Google Analytics. Google bewaart hiertoe gegevens. Zie ook het privacybeleid van Google Analytics. Google kán door de Amerikaanse wetgever wettelijk verplicht worden informatie af te staan. Google Analytics heeft geen toestemming van Stichting PHOV om de gegevens voor andere doeleinden dan analytische rapportages te gebruiken.

Cookies via Facebook, YouTube, Twitter en Linkedin

De knoppen om pagina’s te delen of te raadplegen via de sociale netwerken Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn gebruiken ook cookies. Stichting PHOV heeft hier geen invloed op.

Afmelden cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.